Písecký pulec

sledovat tuto akci

22.04.2017 | Písek
www.pkpi.eu Ivana Kracíková, Tel. 775 241 170, e-mail: zc.ma1493178962nzes@149317896296zk1493178962

Termín přihlášek: 

15. dubna 2017 do 18:00 h.

Systém soutěže: 

Neoznačené disciplíny se plavou vrozplavbách přímo na čas, všechny kategorie společně. Výsledky budou vyhlášeny pro každou kategorii odděleně.

Štafetového závodu se může zúčastnit štafeta o počtu 4 závodníků, kdy každé štafety se musí účastnit vždy alespoň 1 žačka a alespoň 1 žák (v libovolném pořadí) z jednoho klubu, štafety se plavou bez rozdílu věku.

Pořadatel má právo omezit počet rozplaveb, pokud by délka jednotlivých půldnů přesáhla 4 hodiny.

Předpis: 

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu a společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 2 startů (pravidlo SW 4.5). Vrchní rozhodčí rozhodne o použití startu přes hlavu.

Startují: 

Žačky a žáci – ročník narození 2007 (10 letí)

Žačky a žáci – ročník narození 2008 (9 letí)

Žačky a žáci – ročník narození 2009 (8 letí)

Žačky a žáci – ročník narození 2010 (7 letí)

Žačky a žáci – ročník narození 2011 (6 letí)

Žačky a žáci – ročník narození 2012 (5 letí)

Závodiště: 

Krytý bazén 25 m, 8 drah, obrátky hladké, ruční měření času.

Odhlášky: 

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby) povinny provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů, po tomto termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit startovné a další náklady spojené s účastí pozdě odhlášené závodnice/závodníka.

Startovné: 

Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 50,- Kč za přijatý start.

nahrávám mapu....