Kontakt

Česká unie sportu
Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov, 160 17

IČ 00469548, DIČ CZ00469548

zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 830

Napište nám


Vyhodnocení akce ČUS SPORTUJ S NÁMI 2017

Vážení organizátoři,


věnujte, prosím, několik minut vyplnění vyhodnocení Vámi pořádané akce. Získaná data slouží jako podklad pro přidělení odpovídající finanční podpory. K vyplnění dotazníku budete potřebovat základní informace o akci, počtu účastníků a výši nákladů spojených s jejím uspořádáním v členění: materiál a zboží, energie, občerstvení, služby, cestovné, mzdy, ostatní.

Vyplnění dotazníku je podmínkou přidělení podpory. Vyplněné údaje budou přílohou smlouvy o přidělení finanční podpory.

Vyhodnocení