Týden.cz: Česká unie sportu vyzývá k pohybu. Představila nový projekt

ČUS SPORTUJ S NÁMI! Tak zní název projektu, který připravila Česká unie sportu (ČUS) na podporu sportování široké veřejnosti. Cílem akce je motivovat lidi k aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v mnohých, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách.

Projekt je zaměřen zejména na sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů. Ukazuje, že sportování je zábavné, přínosné, poučné a přitažlivé pro každou věkovou skupinu a má pozitivní dopad pro fyzické i duševní zdraví lidí. Zároveň podporuje prohlubování sociálních kontaktů, morální hodnoty a silnou vůli člověka a vede k žádoucímu začleňování jedinců do společnosti. Na seznamu akcí jsou pečlivě vybrané sportovní události členských sportovních klubů a tělovýchovných jednot, národních sportovních svazů a partnerských sportovních organizací.

„Chceme tímto projektem zvednout děti a dospělé od televizí a počítačů a motivovat je k zapojení do sportovních aktivit a to nejen soutěžních jednorázových podobách, ale máme cíl je v rámci náborových akcí získat pro každodenní sportování, aby aktivně trávili svůj volný čas. Je potřeba společnost motivovat ke zdravému životnímu stylu, protože následky nedostatku pohybu a sportu jsou varující. Kromě velkých zdravotních problémů jde o závažné, sociálně nežádoucí a patologické jevy. Našim cílem je prostřednictvím projektu také zviditelnit práci dobrovolných trenérů, organizátorů a funkcionářů ve sportovním prostředí,“ vysvětluje záměry České unie sportu předseda Miroslava Jansta.

„Projekt obsahuje škálu soutěží, závodů, meetingů, memoriálů, utkání a dalších sportovních akcí, které svým rozsahem, dopadem a významem přesahují úzce lokální význam a je do nich zapojena sportovní veřejnost i diváci,“ popisuje akce zapojené v projektu generální sekretář České unie sportu Jan Boháč. „Do projektu jsou zařazeny ty akce, které prošly náročným sítem výběru  řadou kritérií. Jedná se převážně o akce v regionech, různého sportovního zaměření. Jsou to jak podniky, které probíhají každoročně a mají ověřenou tradici, známou sportovní a společenskou úroveň, tak i akce, které takový potenciál teprve rozvíjejí. Důležití jsou samozřejmě i diváci, dodávají sportu tu správnou atmosféru. Čím více diváků začne sportovat s námi, tím lépe.“

„Jako síťový dopravce dokážeme přepravit účastníky sportovních akcí prakticky kamkoliv v republice. Spolupráci s Českou unií sportu proto vnímáme jako obchodní příležitost. Šanci získat nové cestující a motivovat ty stávající k častějšímu využívání veřejné dopravy,“ říká předseda Představenstva ČD, a.s., Daniel Kurucz a dodává: „Sportovcům i fanouškům nabízíme výhodné jízdné, třeba jízdenky pro skupiny nebo pro rodiny s dětmi. Chystáme věrnostní program pro pravidelné účastníky akcí projektu ČUS Sportuj s námi s námi, kteří budou využívat naše služby. Dalším bonusem pro cestující ČD může být u vybraných akcí sleva na startovném a podobně. V rámci spolupráce s Českou unií sportu budeme aktivně nabízet také naši In Kartu.“ Podle Daniela Kurucze je ale důležité i to, že jako národní dopravce podpoří České dráhy život v obcích a v regionech, kde zajišťují v rámci objednávky krajů dopravní obslužnost.

Miroslav Jansta je novou formou spolupráce s ČDvelmi potěšen: „Je skvělé, že státní firma jde příkladem jiným společnostem v široké podpoře téměř stovky akcí, které se konají po celé republice. Pro sportovní prostředí je to dobrá zpráva a znamená další zásadní krok ke zlepšení aktivit směrem k široké veřejnosti.

Do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI je v roce 2014 zapojeno 180 vybraných sportovních klubů, tělovýchovných jednot a jejich sportovních akcí. Každoročně se do akcí může zapojit 150 000 až 200 000 sportovních příznivců.

Patrony projektu jsou olympijští vítězové Eva Samková a Jaroslav Kulhavý a muž mnoha tváří a nadšený sportovec Jakub Kohák.

URL| http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ceska-unie-sportu-vyzyva-k-pohybu-predstavila-novy-projekt_316984.html