2. ročník Radouňských okruhů – závodů MTB

Cyklistika

22. 4. 2017 Kostelní Radouň Sdílet na Facebooku

Prezentace: 9.30 – 10.45 hodin v den závodu

Startovné: 200 Kč při platbě do 10 dnů před startem na účet (zveřejnění březen 2017)

250 Kč ostatní při prezentaci

50 Kč děti do 15 let

– v startovném je obsažen odběr 1 jídla, 1 nápoje a reklamní předměty  sponzorů,

přihlášení a platící závodníci přes účet obdrží speciální dárek

Přihláška: online formulář na webu (bude v průběhu března 2017) nebo přímo u prezentace

– závodník bere na vědomí podmínky startu dané pořadateli a stvrdí je podpisem!!

Trasy závodu:

A –  krátká – 1 okruh á 21,5 km s převýšením 392 m

B – dlouhá – 2 okruhy á 21,5 km s převýšením 392 m na jeden okruh – celkem 43 km

– mapka s popisem bude k dispozici cca 10 dnů před startem na webu závodu

Kategorie: krátká trasa:

mládežníci do 18 let, muži 19 – 35 let, muži 36 – 49 let, muži nad 50 let

mládežnice do 18 let, ženy 19 – 35 let, ženy nad 36 let

      dlouhá trasa:

muži 19 – 35 let, muži 36 – 49 let, muži nad 50 let

ženy 19 – 35 let, ženy nad 36 let

– závodníci mladší 19 let, kteří pojedou dlouhou trasu, budou klasifikováni

společně s věkovou kategorií muži nebo ženy 19 – 35 let

dětské závody podle přihlášených dle věkových kategorií do 6, 9, 12, 15 let včetně

Start závodu:  dlouhá trasa: 12:00 hodin

krátká trasa:  12:10 hodin

Ceny: v každé kategorii první 3 dostanou medaile a věcné ceny

Vyhlášení vítězů: cca od 16 hodin

Předpokládaný závěr: 17:00 hodin