Hledání událostí

vše zrušit
26.12..png

Instagram

Patroni

Vyhodnocení akce Sportuj s námi 2017

Vážení organizátoři, věnujte, prosím, několik minut vyplnění vyhodnocení Vámi pořádané akce. Získaná data slouží jako podklad pro přidělení odpovídající finanční podpory. K vyplnění dotazníku budete potřebovat základní informace o akci, počtu účastníků a výši nákladů spojených s jejím uspořádáním v členění: materiál a zboží, energie, občerstvení, služby, cestovné, mzdy, ostatní. Vyplnění dotazníku je podmínkou přidělení podpory. Vyplněné údaje budou přílohou smlouvy o přidělení finanční podpory.

Vyhodnocení