O projektu

Co je ČUS SPORTUJ S NÁMI

ČUS SPORTUJ S NÁMI je největší sportovní projekt, který kdy probíhal na území České republiky. V každém roce se pod jeho hlavičkou uskuteční více než pět set akcí zaměřených na všechny věkové skupiny od dětí a mládeže přes dospělé až po seniory.

Akce tohoto projektu procházejí náročným sítem výběru, a pokud na některou vyrazíte – ať už aktivně, nebo jen jako diváci – vždy se setkáte s několika podobnými charakteristikami. Kromě příležitosti k pohybu pokaždé představují i společenskou událost, kam si můžete vyjít s přáteli nebo s celou rodinou, případně zde nové přátele poznat. Vybíráme akce s tradicí i nové události, které mají zajímavou koncepci a jasnou proveditelnost. Akce, které mají sportovní i společenskou úroveň, jsou kvalitně zorganizovány a jejich dosah není jen lokální. Zkrátka akce, které si užijete.

Cíle projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI

Projektem ČUS SPORTUJ S NÁMI chceme zvednout děti a dospělé od televizí a počítačů a motivovat je, aby se zapojili do sportovních aktivit, a to nejen v podobě jednorázových soutěží – proto podporujeme i akce náborové.

Název hlavního programu České unie sportu – Sportuj s námi – nevznikl náhodou. Většina lidí totiž potřebuje parťáka, aby se ke sportu vůbec odhodlala, a právě celoroční a celorepublikový projekt by je měl ke společným aktivitám inspirovat. Sport znamená soutěžení a v adrenalinovém soupeření člověk bolest, kterou s sebou začátky i návraty ke sportu přinášejí, překonává daleko lépe.

Chceme vám ukázat, že sport může být nejen zábavou, ale mnohdy i poznáním a samozřejmě tím nejlepším přínosem pro zdraví, protože funguje jako prevence před civilizačními chorobami, a měl by se stát automatickou součástí vašeho každodenního života.

Nesmíme zapomenout vyzdvihnout také práci všech dobrovolných trenérů a organizátorů, kteří se na akcích nezastupitelně podílejí. Patří jim náš velký dík.

Projekt ČUS SPORTUJ S NÁMI, který podporuje i Český olympijský výbor, se zároveň stal součástí vybraných sportovních akcí a závodů v rámci projektu ČOV „Česko sportuje“.

Pořadatel projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI

Pořadatelem projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI je Česká unie sportu (ČUS), která je největší sportovní organizací v České republice. Česká unie sportu se v roce 2013 transformovala z Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) a navazuje tak na více než padesátiletou tradici českého sportu.

Česká unie sportu dobrovolně sdružuje sportovní svazy s celostátní působností, stejně jako lokální a regionální sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a sdružení. Aktuálně je členy České unie sportu 74 národních sportovních svazů a 8731 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. To představuje cekem 1 297 898 individuálních členů.

Česká unie sportu je členem Českého olympijského výboru a Evropského sdružení nevládních sportovních organizací.

Partneři projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI

Partnery projektu jsou:

Mediálními partnery projektu jsou: