Přihláška

Podmínky zařazení akcí do projektu

​Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají téměř stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti a nabídnout příležitost všem věkovým skupinám. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celého Česka.

  1. Organizátor musí být členským subjektem ČUS;
  2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
  3. minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
  4. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
  5. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
  6. termín konání akcí je od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Pořadatelé akcí zařazených do projektu Tipsport Sportu s námi 2024 získávají zejména tyto benefity:

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

 

 

Přihlašování akcí do projektu Tipsport Sportuj s námi 2024 bylo 30. listopadu 2023 ukončeno.