Přihláška

Podmínky zařazení akcí do projektu:

  1. organizátor musí být členským subjektem ČUS;
  2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
  3. minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
  4. akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
  5. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
  6. dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
  7. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
  8. termín konání akcí je od 1. 1. do 31. 12. 2020.

Níže zadejte podrobné informace o plánované akci, kterou přihlašujete do příštího ročníku projektu ČUS Sportuj s námi.

Vyplňte název akce, pod kterým bude prezentována veřejnosti.

Vyberte datum, kdy se Vámi pořádaná akce v roce 2020 s největší pravděpodobností uskuteční. Pokud budete vyplňovat ručně, uveďte datum s mezerami za tečkami - v tomto formátu: 25. 11. 2020. V případě, že bude akce zařazena do projektu a její datum konání se změní, prosíme o zaslání této informace na příslušné okresní sdružení ČUS a e-mail info@cus-sportujsnami.cz.

Pro označení přesného místa konání akce využijte našeptávač adresy nad mapou - mapa se pak pokusí dané místo dohledat automaticky (místo můžete přesně označit také přímo kliknutím do mapy). Po označení přesného místa se automaticky vyplní kompletní adresa včetně ulice, obce a směrovacího čísla v políčkách pod mapou. V případě, že se některé z políček předvyplní nesprávným údajem, přepište jej prosím ručně.

Vyberte odpovídající možnost.

Uveďte, kolikátý ročník akce se bude konat.

Vyberte sportovní odvětví Vámi pořádané akce z nabídky sportů níže (využijte funkce našeptávače pro jednodušší vyhledání). Pokud nenaleznete Vámi požadovaný sport, zvolte možnost „jiná sportovní odvětví“ a specifikaci doplňte v následujícím bodě „Krátký popis akce“.

Instrukce: Prosíme uveďte krátký popis akce dle uvedeného vzoru (tento text bude uveden na webu projektu):

„Barokomaraton je běžecký cross-country závod v údolí řeky Střely a jeho okolí (Plzeň-sever). Akce je určena pro všechny věkové kategorie. Na výběr jsou tratě Baroko ultra 100 km, Baroko maraton (42 km), Baroko půlmaraton (21 km), Baroko 10 km, Baroko 4,2 km a 420 m dlouhá trať pro děti do 9 let. Kromě běhu je v rámci Barokomaratonu připraven bohatý program včetně muziky, tomboly, skákacího hradu, Baroko expo a dobrého občerstvení. Přihlášky a další podrobnosti o tratích najdete na webu akce...“

Jakým věkovým kategoriím je Vámi pořádaná akce určena? (i více možností)

Uveďte orientační výši nákladů doložitelných v účetnictví SK/TJ na uspořádání akce.

Uveďte orientační výši nákladů plánovaných na uspořádání tohoto ročníku akce.

Pokud ano, zaškrtněte políčko "Ano, všichni" / "Ano, s výjimkou mládeže" a do políčka "Jiné" uveďte výší startovného.

Instrukce: Uveďte pouze jeden platný web we formátu www.domena.cz

Vyplňte identifikační údaje SK/TJ (organizátora sportovní akce), které budou využívány v případě uzavíraných smluvních vztahů.
Organizátor musí být členským subjektem ČUS

Vyplňte název organizace dle stanov a zápisu ve spolkovém rejstříku.

Vyberte okresní sdružení ČUS, ve kterém je Vaše SK nebo TJ sdružena. Ostatní členské organizace např. svazy – vybírají možnost "členské organizace". Okresní sdružení ČUS a Krajské organizace ČUS vybírají možnost "ČUS struktura".
Prosíme o kontrolu správnosti údaje, který je důležitý pro udělení dotace.

Vyplňte IČO organizace.

Vyplňte úplnou adresu sídla organizace v souladu se stanovami.

Vyplňte spisovou značku spolku dle záznamu ve spolkovém rejstříku - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene (např. L 830 vedená u Městského soudu v Praze).

Vyplňte číslo bankovního účtu Vaší organizace i s číslem bankovního ústavu za lomítkem, na který mají být zaslány finanční prostředky.
Prosíme o kontrolu správnosti údaje, který je důležitý pro udělení dotace.

Napište jména/o osob/y oprávněné jednat (uzavírat smluvní vztahy) za Vaši organizaci. Tyto osoby budou uvedeny na příslušných smlouvách.

Vyplněním jména a emailové adresy potvrzuji zájem výše uvedeného členského subjektu ČUS o zařazení uvedené akce do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI v roce 2020. Zároveň potvrzuji a ručím České unii sportu za správnost vyplněných údajů.

Uveďte své jméno a příjmení.

Zadejte telefonní číslo, na které se organizátoři projektu můžou v případě potřeby obrátit. Při změně tel. čísla prosíme ihned kontaktovat organizátory projektu.

Zadejte svou emailovou adresu. Na tuto adresu Vám budou zaslány další informace k projektu. Při změně emailové adresy prosíme ihned kontaktujte organizátory projektu.

Kontaktní údaje jsou zpracovány pouze za účelem informování pořadatelů o zařazení či nezařazení přihlašované akce do projektu ČUS Sportuj a s námi a zaslání smlouvy a smluvních podmínek.