23.ročník mezinárodního turnaje v kuželkách zrakově postižených sportovců „Velikonoční turnaj“

Kuželky

16. 4. 2016 Opava Sdílet na Facebooku

Vrcholná soutěž zrakově postižených občanů vkuželkách. Má úroveň nejen sportovní, ale i poznávací, kde se setkají zrakově postižení z různých měst Evropy. Po stránce sportovní, se jedná o soutěž tříčlenných družstev, a soutěž jednotlivců podle zařazení do jednotlivých kategorií (B1, B2, B3, OPEN) podle druhu očního postižení. Soutěží se na 100 hodů do plně postavených kuželek (4 x 25 hodů na každé dráze) podle pravidel IBSA (Mezinárodní organizace zrakově postižených sportovců).

Podrobnosti o výše jmenované činnosti se snažíme zveřejňovat na naši webové stránce – www.zrapos.org.