50. Pochod za Rumcajsem

Peší turistika

26. 3. 2016 Jičín Sdílet na Facebooku

STARTOVNÍ PODMÍNKY
Start a prezence: V sobotu 26. března 2016 od 6.00 do 11.00 hodin na velkém nádvoří jičínského zámku na Vald-štejnově náměstí

Startovní lístky si lze zajistit během března v Městském informačním centru Jičín na téže adrese.

Cíl: Shodný s místem startu v sobotu 26. března 2016 do 18.00 hodin.

Odměna: Každý účastník, který zaplatí startovné, dostane na startu pamlsek. Pokud projde všemi kontrolami zvole-né trasy a dojde nejpozději do 18.00 hodin do cíle, obdrží barevný účastnický list s motivem Rumcajsovy rodiny, suvenýr a čaj. Čaj bude i na jedné z kontrol zvolené trasy. Na dětských trasách jsou navíc na kontrolách bonbony, hry, tvůrčí dílna apod. K potkání bude i Rumcajs s Mankou a Cipískem. Pro dospělé na 52kilometrové trase je připraveno tekuté občer-stvení na Kosti.

Trasy: dětské 3, 7, 9 km, pro kočárky 6 km, dospělácké 14, 21, 28, 38 a 52 km.

Startovné: 20 Kč pro všechny trasy, vyjma 52 km; 30 Kč pro trasu 52 km.

Ubytování: Zajištěno z pátku 25. na sobotu 26. a ze soboty 26. na neděli 27. března 2016 v ubytovně TJ v Revoluční ulici (sportovní areál za aquacentrem směrem na Valdice), případně dalších prostorách. Je zakázáno ubytováni se psy! Poplatek za ubytování je 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě na osobu a noc. Pozor – k ubytování je nutné se přihlásit do 14. břez-na 2016 na info@kctjicin.cz.

Upozornění: Trasy pochodu vedou Chráněnou krajinnou oblastí Český ráj. Pohybujte se jen po vyznačených trasách pochodu! Buďte ohleduplní k přírodě, majetku obyvatel a ostatním účastníkům. Nevyhazujte cestou žádné odpadky. Chovejte se podle pravidel slušného chování a podle zákonů ČR. Pochod se pořádá za každého počasí. Každý účastník jde na vlastní nebezpečí, je odpovědný sám za sebe.

KČT – odbor Jičín děkuje a přeje: „Zdrávi došli!“

PROPOZICE K CYKLOTRASÁM u příležitosti 50. Pochodu Českým rájem – Putování za Rumcajsem
sobota 26. března 2016
Start a prezence: 6.00-11.00 Valdštejnovo náměstí 1, v podloubí před zámkem. Cíl: do 18.00 tamtéž.
Odměna: Každý účastník, který zaplatí startovné, dostane na startu pamlsek. Pokud projede všemi kontrolami zvolené trasy a dojede nejpozději do 18.00 hodin do cíle, obdrží barevný účastnický list s motivem Rumcajsovy rodiny, suvenýr a čaj. Pro dospělé na 60kilometrové trase je připraveno nealkoholické tekuté občerstvení na Kosti. Startovné: 20 Kč na všechny trasy, vyjma 60 km; 30 Kč pro trasu 60 km. Trasy: 25, 43 a 60 km.