3BOJ VŠESTRANNOSTI S ADAMEM 2016

Atletika

2. 6. 2016 Nový Bor Sdílet na Facebooku

Místo konání: Školní atletické hřiště ZŠ U Lesa

Datum konání: Čtvrtek 2. 6. 2016

Účastníci: Žáci ZŠ I. stupně, 1. – 5. třídy, věkové kategorie dle tříd a roku narození (1. třída 2008/2009, 2. třída 2007/2008, 3. třída 2006/2007, 4. třída 2005/2006, 5. třída 2004/2005. Na okresním kole startují maximálně 2 dívky a 2 chlapci z každého ročníku jedné školy.

Soutěžní disciplíny:

Běh na 50 metrů – z nízkého nebo polovysokého startu bez startovních bloků, 1 běh na čas (ruční měření)

Skok do dálky – 3 pokusy z rozběhu, odraz z odrazového pásma (délka 100 cm), měří se od místa odrazu

Hod míčkem – 3 pokusy, z rozběhu nebo z místa

Prezentace: Od 8:00 do 8:30 hod. na školním atletickém hřišti.

Časový rozpis: Bude vyvěšen na místě podle počtu přihlášených účastníků. Zahájení společným nástupem v 9:00 hod. Předpokládané ukončení mezi 12:00 – 13:00 hod.