Autorské přehlídky pódiových skladeb v kategorii žactva, dorostu a dospělých.

Jiná sportovní odvětví

23. 4. 2022 Ostrava Sdílet na Facebooku

Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s.

Web: http://stránky www.caspv.cz

Přehlídka pódiových skladeb je určená pro všechny věkové kategorie. Autoři ve spolupráci s cvičenci předvedou nacvičené pódiové skladby, které předvedou divákům a ostatním cvičencům.