Dětský den 2016 – Hradištko

Sportovní den

29. 5. 2016 Hradištko Sdílet na Facebooku

Sportovní soutěže pro děti určené široké veřejnosti, jedná se kromě sportovních i o dovednostní a poznávací soutěže pro mladší věkové kategorie dětí (cca 3 – 15 let). Na akci se není třeba přihlašovat, kdo přijde, dostane kartičku a může si zasoutěžit, limitujícím faktorem jsou pouze připravené odměny, později příchozí ale také neodejdou s prázdnou, bonbónů a sladkostí je vždy dost.

Dětský den na Hradištku má dlouholetou tradici a účastní se ho stále více dětí, v posledních 5 letech se počet aktivních účastníků pohyboval kolem 150, v předloňském a loňském roce přesáhl 200 dětí a patří tak mezi nejvíce navštěvovanou akci pro děti v širokém okolí. Do zápolení se zapojují děti všech žákovských kategorií a v posledních letech se na místech vedoucích stanovišť objevují především mladé tváře, ti, kteří ještě před pár lety sami soutěžili. Dětský den má také své společenské kouzlo, na hřišti se kromě dětí schází velké množství rodičů a prarodičů, kteří děti povzbuzují a zároveň se seznamují s činností spolků v obci. Kromě hlavního organizátora TJ Slovan Hradištko, z.s. se na přípravě stanovišť podílejí i místní hasiči a myslivci. V loňském roce jsme pro děti zabezpečili skákací hrad, který měl velký úspěch, pořídili altán na stanoviště a přidali každému překvapení do balíčku.

Bude připraveno cca 18 stanovišť pro děti s různými sportovními a vědomostními soutěžemi, na startu každý obdrží kartičku, po splnění všech stanovišť (potvrzeno podpisem či razítkem na stanovišti) obdrží v cíli balíček s odměnou.

Program:

13:00 – 14:00 příprava stanovišť

13:45 – 14:15 prezence

14:00 – 16:00 soutěže

15:30 – 16:30 možnost prohlídky techniky některé ze složek záchranného systému

16:30 – 18:00 opékání buřtů

Datum a místo konání: neděle 29. 5. 2015  ve 14:00, fotbalové hřiště, Sportovní 379, 252 09, Hradištko