Dětský den s atletikou

Atletika

12. 9. 2022 Zlín Sdílet na Facebooku

Sportovní kluby Zlín, z.s.

Web: http://www.atletikazlin.cz

Dětský den s atletikou je pořádán pro širokou veřejnost – děti ve věku od 6 do 11 let. Jedná se o náborovou akcí, kde si děti vyzkouší své atletické dovednosti – běh 60m, skok do dálky z místa, hod míčkem, hod raketkou. Každoročně se této akce zúčastňuje škála dětí, ze které se mnozí stanou novými členy atletického klubu.