Festival de Capoeira

Jiná sportovní odvětví

5. 3. 2022 Opava Sdílet na Facebooku

Capoeira Opava, z.s.

Web: http://opava.vemcamara.cz

Již počtvrté se v Opavě uskuteční capoeiristická slavnost zvaná Festival de Capoeira, který bude probíhat na území Statutárního města Opavy. Celá tato akce bude probíhat od 4.3. do 6.3.2022. Tuto akci poctí svou účastí mezinárodně uznávaní Mistři, Instruktoři a trenéři. V průběhu celé slavnosti dojde mimo jiné k tréninku capoeiry pod vedením významných osobností, tj. k předávání umění capoeiry a její filozofie těmi nejkvalifikovanějšími, dále k prezentaci capoeiry na vrcholové úrovni, předání výkonnostních stupňů pro děti a mládež a v neposlední řadě k vzájemnému seznámení všech účastníků a navázání mezinárodních kontaktů.

Chcete sledovat tuto akci?