Golf Open Bike Race

Cyklistika, Golf

25. 3. 2016 Dýšina Sdílet na Facebooku

Závod pro amatérské cyklisty na horských kolech.

Závod je určen pro amatérské cyklisty. Forma závodu je individuální časovka s intervalovým startem na trati o délce cca 12,5 km a na zkrácených juniorských tratích.

Závod je součástí série „BECKER CUP 2016“Plzeňská amatérská liga horských kol, účast nebo registrace v této sérii ale není podmínkou pro účast v tomto závodě.

Účastníci závodu budou startovat ve 30 sekundových intervalech postupně podle startovních čísel. Bude evidován čas na startu a v cíli. Soutěžící s nejlepším dosaženým časem se stává vítězem. Startující zodpovídají za včasné dostavení se ke startu v daném startovním čase. Čas bude měřen ručně pověřenými rozhodčími.

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných místech trati budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé.

Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu.

Celková kapacita závodu je 250 startujících. Pořadatel si vyhrazuje právo na navýšení kapacity a změnu trasy.

Závod mohou absolvovat pouze osoby, kterým je v den závodu 18 let a více.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

KATEGORIE

U7m   – kluci 2010 a později narození    (6 let a mladší)
U7ž     – holky 2010 a později narozené (6 let a mladší)
U9m   – žáci 2008-2009                             (7-8 let)
U9ž     – žákyně 2008-2009                       (7-8 let)
U11m             – žáci 2006-2007                             (9-10 let)
U11ž – žákyně 2006-2007                       (9-10 let)
U13m             – žáci 2004-2005                             (11-12 let)
U13ž – žákyně 2004-2005                       (11-12 let)
U15m             – žáci 2002-2003                             (13-14 let)
U15ž – žákyně 2002-2003                       (13-14 let)
U18m             – junioři 1999-2001                         (15 -17 let)
Ž15     – ženy 1982-2001                            (15-34 let)
Ž35+   – ženy 1981 a starší                        (35 let a starší)
M18    – muži 1998-1987                            (18-29 let)
M30    – muži 1986-1977                            (30-39 let)
M40    – veteráni 1976-1967                      (40-49 let)
M50+ – veteráni 1966 a starší                  (50 let a starší)

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ

Účastníci závodu se přihlašují on-line na www.pal-mtb.cz od 25.2. do 22.3.2016 do 12:00 hod, nebo v den závodu s příplatkem +50,-Kč .

Závodníci, kteří ke dni konání závodu nejsou plnoletí, jsou povinni nejpozději při prezentaci předat originál prohlášení / souhlasu s účastí podepsané zákonným zástupcem.

Uzávěrka přihlášek na místě je 25.3.2016 v 10:00 a ve 12:45 (podle kategorií).

ZPŮSOBY PLATBY

Převodem na účet pořadatele na základě platebních pokynů při on-line registraci.

Hotově nebo platební kartou v recepci klubu při podání přihlášky nebo prezentaci v den konání závodu.

V případě neúčasti se startovné nevrací, stejně jako v případě živelné katastrofy nebo mimořádné události nezaviněné pořadatelem.

 PREZENTACE:

V pátek 25.3. v recepci Golf Klubu (areál GOLF PARK PLZEŇ – DÝŠINA) – viz. časový harmonogram

Při prezentaci mohou být účastníci požádáni o prokázání svojí totožnosti – občanský průkaz, pas, VŠ index, karta ČGF.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

25.3.2016

8:00 – 10:00         – prezentace pro dlouhou trať (kategorie M, Ž, U18m)

8:30 – 10:00         – možnost prohlídky tratě

10:10                       – seznámení s pravidly, rozprava před závodem, upřesnění startovních časů

10:30                    – start prvního závodníka na dlouhou trať

11:00 – 12:45       – prezentace na krátkou a střední trať

12:25                    – dojezd posledního závodníka na dlouhé trati

12:15 – 13:10        – seznámení se střední a krátkou tratí (po dojezdu všech závodníků na dlouhé trati)

13:00                    – vyhlášení výsledků dlouhé trati

13:30                    – start krátké tratě

(start kategorií na střední trať bezprostředně po startu posledního závodníka předchozích kategorií, bude upřesněno pořadateli)

14:50                    – dojezd posledních startujících

15:30                     – vyhlášení vítězů střední a krátké tratě

Časový harmonogram může být změněn v závislosti na počtu přihlášených závodníků a povětrnostních podmínkách (námraza apod.) Aktuální harmonogram bude uveřejněn na oficiálních internetových stránkách pořadatele a série BECKER CUP den před konáním závodu.

VÝSLEDKY
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 48 hodin na www.golfplzen.cz a na http://www.pal-mtb.cz.

Pro účastníky série „BECKER CUP 2016“ jsou závazná rovněž veškerá ustanovení oficiálních pravidel tohoto seriálu zveřejněné na jeho internetových stránkách http://www.pal-mtb.cz/pravidla.php včetně bodového hodnocení.

PARKOVÁNÍ
Parkování bude možné na hlavním parkovišti Golf Klubu a na přilehlých plochách. Účastníci závodu jsou povinni uposlechnout pokyny organizátorů.

UBYTOVÁNÍ

Pro účastníky závodu je možno využít zvýhodněné ubytování v Golf Hotelu přímo v areálu Golfparku (www.golfplzen.cz/cs/hotel). Účastníci závodu obdrží slevu ve výši 50% z ceníkových cen. Vzhledem k limitované kapacitě hotelu doporučujeme včasnou rezervaci na e-mail recepce@golfplzen.cz nebo na telefonním čísle 724749083.