Košířský víceboj

Sportovní den

10. 9. 2016 Praha Sdílet na Facebooku

Koncept akce je multisportovní: dovednostní a zátěžové sportovní soutěže a disciplíny pod patronací jednotlivých oddílů SK – fotbalu, squashe, tenisu, kuželek, stolního tenisu, horolezectví a cyklistiky – pro dětské i dospělé návštěvníky, včetně seniorů /náročnost je odstupňována s ohledem na věk/.

Tak jako v předchozích letech bude vstupné na celodenní akci zdarma.

Celá akce je koncipována tak, že každý z oddílů bude mít ve své gesci dvě disciplíny, které budou vycházet z fyzických předpokladů a požadavků pro danou sportovní činnost. Současně s dovedností prověří i fyzickou kondici a zdatnost účastníků, kterou si ve spolupráci s přítomnými specialisty budou moci po absolvování alespoň většiny disciplín – rozmístěných po celém sportovním areálu – vyhodnotit dle dosažených výkonů. V případě dětských účastníků bude součástí vyhodnocení také doporučení, k jakým sportovním disciplínám mají vhodné předpoklady a na které se mohou orientovat v rámci dětských sportovních oddílů. Zároveň si všichni účastníci odnesou doporučení odborných konzultantů, jakým způsobem dále rozvíjet své pohybové schopnosti či jak zvyšovat svou výkonnost a zdatnost s ohledem na aktuální výsledky dosažené v pohybových aktivitách a disciplínách.

Program: od 9.30 do 18.00 hod.

– 14 sportovních soutěží

Další aktivity:

– Tanita určení somatotypů

– Darkfield microscopy

– kreslení, facepainting, kulturně-společenské vystoupení.