Lyžařský běžecký závod – VŠ liga open

Běžky

16. 1. 2016 Benecko Sdílet na Facebooku

Pořadatel:                   Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze ve spolupráci s lyžařským oddílem VSK
Elektro ČVUT Praha

Datum konání:           16. – 17. 1. 2016

Místo konání:              Jilemnice nebo Benecko – lyžařský areál SKI Jilemnice

Závodní kancelář:     v pátek hotel Žalý, Benecko, v době konání závodu v místě startu

Účast:

Přebor Prahy    – členové SLČR a veřejný závod
OP Čech a OP Prahy   – studenti VŠ
II. kolo VŠ liga   – členové VŠ jednot
IX. ročník Přeboru ČVUT Praha  – studenti a zaměstnanci ČVUT v Praze

Přihlášky:

do 15. 1. 16 12.00 hod. elektronicky www.sportis.cz , přihláška musí obsahovat jméno
a příjmení závodníka, VT, název oddílu, název VŠ, kódové číslo závodníka nebo datum narození a vyznačení závodů, kterých se zúčastní.

Prezentace:

pátek 15. 1. 2016 od 20:00 do 21:00 hod. v pátek v hotelu Žalý, Benecko
sobota 16. 1. 2016 od 9:00 do 10:30 hod. v závodní kanceláři
neděle 17. 1. 2016 od 9:00 do 10:30 hod. v závodní kanceláři
Závodní čísla budou vydávána dle pokynů při prezentaci, při ztrátě závodního čísla účtujeme 300,- Kč.

Losování:

15 1. 2016 ve 22:00 hod. v závodní kanceláři v hotelu Žalý, Benecko

Hlavní funkcionáři závodu:

ředitel – Mgr. Čestmír Bulíř, e-mail: cestmir.bulir@utvs.cvut.cz , mobil 606 616 015
UTVS ČVUT v Praze, Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6
sekretář – ing. Antonín Parma – SKI TEAM Praha
velitel trati – Ing. Jiří Novotný
hlavní rozhodčí – Michal Kučera
zdravotník – MUDr. Zuzana Sommerová

Ubytování, stravování a dopravu pořadatel nezajišťuje.

Úhrada:                       závodníci startují na náklady vysílající složky

Tratě:                           Benecko – lyžařský areál SKI Jilemnice

Časový program:

pátek 15. 1. 2016      14:00 – 17:00                 trénink na tratích

20:00 – 21:00                 prezentace

22:00 – 22:30                 losování v závodní kanceláři v hotelu Žalý, Benecko

sobota 16. 1. 2016    9:00 – 10:30   prezentace a výdej startovních čísel, Benecko – lyžařský areál SKI Jilemnice

neděle 17. 1. 2016    9:00 – 10:30   prezentace a výdej startovních čísel, Benecko – lyžařský areál SKI Jilemnice

 

Kategorie, tratě a časový program                  K=klasicky           V=volně

kategorie sobota
16. 1.
neděle 17.1. ročník start sobota i neděle
Nejmladší žáci 1 km K 1 km K 2006 a mladší hromadný 11:00
Nejmladší žákyně 1 km K 1 km K 2006 a mladší hromadný po předchozí kategorii
Mladší žáci 3 km V 2 km K 2004 – 2005 hromadný po předchozí kategorii
Mladší žákyně 3 km V 2 km K 2004 – 2005 hromadný po předchozí kategorii
Starší žáci 3 km V 2 km K 2002 – 2003 hromadný po předchozí kategorii
Starší žákyně 3 km V 2 km K 2002 – 2003 hromadný po předchozí kategorii
Mladší dorostenci 5 km V 5 km K 2000 – 2001 hromadný po předchozí kategorii
Mladší dorostenky 5 km V 5 km K 2000 – 2001 hromadný po předchozí kategorii
Starší dorostenci 10 km V 10 km K 1998 – 1999 hromadný po předchozí kategorii
Starší dorostenky 5 km V 5 km K 1998 – 1999 hromadný po předchozí kategorii
Juniorky 5 km V 10 km K 1996 – 1997 intervalový od 11:30 dle losu
Ženy 5 km V 10 km K 1995 a starší intervalový po předchozí kategorii
Veteránky ženy 5 km V 10 km K 1965 a starší intervalový po předchozí kategorii
Junioři 10 km V 15 km K 1996 – 1997 intervalový od 12:30 dle losu
Muži 10 km V 15 km K 1995 a starší intervalový po předchozí kategorii
Veteráni muži mladší 10 km V 15 km K 1956 – 1965 intervalový po předchozí kategorii
Veteráni muži starší 10 km V 15 km K 1955 a starší intervalový po předchozí kategorii

Závody 10 km klasicky ženy a 15 km klasicky muži klasicky jsou nominačními závody na AM ČR 2016.

Ceny:                           nejlepší závodníci obdrží diplomy a ceny věnované partnery závodu

Startovné:                   Žákovské a dorostenecké kategorie ZDARMA.

Ostatní 50,- Kč za každého závodníka, 100,- Kč za každého závodníka přihlášeného v den závodu

vždy splatné v hotovosti při prezentaci.

Protesty:                      podle pravidel lyžování písemně do 15 minut po ukončení závodu se vkladem 500,- Kč bez nároku
na vrácení, při zamítnutí protestu.

Odvolání závodů:      v případě nepříznivých sněhových podmínek telefonicky dne 15. 1. 2016

do 18:00 hodin. Na přihlášce prosíme o spojení tel., mobil, fax nebo email