Memoriál Jiřího Šmrhy

Běh

21. 10. 2016 Jihlava Sdílet na Facebooku

BĚH HEULOSEM – memoriál Jiřího Šmrhy

Červený okruh – 2,7 km okruh vede na cestě po vrstevnici přibližně uprostřed úbočí údolí. Jeho počátek a konec určuje spojka mezi okruhy, což je cesta od místa bývalé pokladny na zeleném okruhu. Na jeho počátku ze spojky odbočuje prudce vpravo a pokračuje po vrstevnici k plotu ZOO. Poté stoupá ke Hrádku (bývalý internát Policejní školy), odtud pokračuje po horní vrstevnici úbočí údolí a následně se vrací po výše položené cestě zpět ke Hrádku. Dále přechází kolem hřiště a klesá kolem plotu ZOO k bývalému krytu CO, aby se nejdříve krátce po asfaltové cestě a poté po cestě podél sídliště Březinky vracela zpět. Nakonec sestoupí na cestu po vrstevnici uprostřed úbočí.

Zelený okruh – 1,1 km je veden po cyklistické stezce na levém břehu říčky Jihlávky a zpět po pěšině na jejím pravém břehu. Říčku překračuje nejprve na severu po lávce u Atletického stadiónu a pak na jihu po mostku u vchodu do ZOO.

Start: 16.10 – 16.35 – dle kategorie..