Memoriál Petra Slance

Futsal

13. 4. 2016 Slaný Sdílet na Facebooku

POŘADATEL
Okresní komise futsalu FIFA Kladno

MÍSTO KONÁNÍ
Sportovní hala BIOS Slaný (Nejtkova 1097, 274 01 Slaný, hrací  plocha 17 x 34m, lavičky pro diváky).

TERMÍN KONÁNÍ
Duben –  květen 2016.

HRACÍ DNY
Středy 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5. a 18.5.2016, hrát  se  bude  vždy od 18.00 do cca 21.30 hodin.

STARTOVNÉ
900,- Kč (ve startovném je zahrnuta platba  nájmu sportovní haly  a  šaten,  odměn  a   cestovného  rozhodčím a  zapisovateli  a  ceny za konečné umístění).

Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 31. března 2016  na bankovní účet číslo 169372969/0600.

Zaplacením  startovného  do uvedeného termínu se mužstvo považuje za přihlášené. V případě vyššího počtu zájemců o start v turnaji bude přihlédnuto  k datu připsání  startovného.

SOUPISKA
Musí být doručena řídícímu orgánu  nejpozději před prvním utkáním každého celku. Na soupisce mohou být zapsáni i hráči neregistrovaní či  registrovaní  za  jiný oddíl. V případě, že se i ten zúčastní turnaje, musí mít se startem za nový oddíl hráč písemný souhlas mateřského oddílu.

Každý  hráč  může  být na  soupisce  pouze  jednoho oddílu, k utkáním  nastupuje na  základě průkazu totožnosti. Jako soupiska může posloužit pouze seznam hráčů s uvedeným ID kódem, u neregistrovaných hráčů s datem narození.

Za tým, registrovaný v systému FUTis, může nastoupit do každého utkání libovolný počet hráčů, registrovaných za jiný celek. Omezen je pouze počet hráčů z celků, hrající vyšší soutěže, než účastník MPS, a to na povolené dva hráče v utkání.

HRACÍ SYSTÉM
Bude  určen  podle počtu   přihlášených   celků. Turnaj  bude  hrán  ve dvou fázích, a to v základní a finálové. V základní části  se  přihlášené celky  utkají  ve  skupinách (tří  až  pětičlenných) systémem každý  s  každým  (podle  počtu  účastníků jednou  nebo dvakrát). Nejlepší celky pak  postoupí do finálové části, hrané vyřazovacím způsobem. Každému týmu je garantováno sehrání minimálně tří utkání.

PRAVIDLA
Turnaj se bude hrát dle  platných  pravidel  futsalu. Hrací  doba (min. však 2 x 15 minut)  a počet akumulovaných faulů –  bude určeno dle zvoleného systému turnaje.

DISCIPLINÁRNÍ POSTIHY
Hráč má automaticky stop za 2 obdržené ŽK  (povinnost sledovat evidenci karet mají vedoucí celků), za obdrženou ČK je automaticky stop na 1 utkání, o dalším trestu rozhodne Disciplinární komise OkKF Kladno.

CENY
Poháry, medaile, věcné ceny, oceněni budou rovněž nejlepší střelci.

Finanční odměny pro první tři celky ve výši 3.000,- Kč, 2.000,- Kč a 1.000,- Kč.

KONTAKT
Pavel NEPIL, 774 777 477, futsalkladno@seznam.cz