MTB Jevíčko

Cyklistika

26. 8. 2017 Jevíčko Sdílet na Facebooku

NÁZEV ZÁVODU: JEVÍČKO MTB OPEN
TERMÍN KONÁNÍ: 26. 8. 2017
MÍSTO KONÁNÍ: JEVÍČKO 569 43, ul. Vrchlického – start i cíl
KANCELÁŘ ZÁVODU: JEVÍČKO 569 43, K. H. Borovského (zadní trakt ZŠ), od 11,00 hodin, (Panský dvůr).
POŘADATEL: TJ Cykloklub Jevíčko,z.s. A.K.Vitáka 597, Jevíčko 569 43, mob. 721725089

PŘIHLÁŠKY: písemně na mtb jevicko, nebo v místě startu od 11,00 hod v přihlášce uveďte jméno a příjmení, ročník narození, bydliště(klub), dospělí kategorii (A-F)

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Ing. Antonín Dostál Jevíčko 597,

ŘEDITEL ZÁVODU: Tomáš Dvořák, Jevíčko

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ: V místě startu a cíle

TRAŤ ZÁVODU: Dvě traťové obtížnosti: A – 37 km, převýšení nastoupené cca 660 m, B – 64 km, převýšení nastoupené cca 1100m, povrch: asfalt, šotolina, hlína, lesní cesty. Děti na zkráceném okruhu 600m

ČASOVÝ PLÁN: 11,00 – 13,00

Výdej startovních čísel v kanceláři závodu, kat. děti do 12,15 hod

Vyhlášení výsledků závodu v 17,30

STARTOVNÉ: 250,- Kč, úhrada na místě, možnost přihlásit se předem na uvedeném e-mailu. Děti a mládež do 15 let startovné neplatí.

PŘEDPIS: Závodí se dle ustanovení Soutěžního řádu pro závody horských kol v ČR vydaného komisí MTB ČSC a tohoto rozpisu, které jsou závazné pro všechny startující. Každý závodník startuje na základě vyplněného prohlášení na vlastní nebezpečí a musí být vybaven cyklistickou přilbou. Děti s potvrzením rodičů, že je dítě zdrávo a může se závodu zúčastnit. Závodníci s licencí předloží u prezentace licenci!

ČASOVÝ LIMIT: Cyklisté, kteří se nedokončí závod do 17,00 hodin nebudou klasifikováni. Účastníci závodu, kteří závod nedokončí na trati, jsou povinni se odhlásit hlavnímu rozhodčímu telefonicky. Závod se jede za plného silničního provozu. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění a uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel si v případě nepředvídaných okolností vyhrazuje právo na změnu tohoto rozpisu.

CENY: Věcné, pro první tři ve všech kategoriích, děti + medaile diplom, poháry pro vítěze. Občerstvení závodníků během závodu a v cíli zajištěno. Šatny a sprchy, mytí kol v areálu Panského dvora