Novoroční běh 2016 – Poklusem do nového roku

Běh

1. 1. 2016 Horní Počernice Sdílet na Facebooku

35. ročník běhu pro všechny kategorie od st. žactva po nejstarší veterány.

Pořádá:      Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice

Dne:           1. ledna 2016, start všech kategorií hl. závodu v 10,30 hod.

Místo:         sportovní areál TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47

Účastníci:    všechny kategorie od st. žactva po nejstarší veterány

Kategorie:   st. žactvo (2003-4), ml. dorost (2001-2), st.dorost (1999-2000), muži do 35 let,

muži 35 – 50 let, muži 50 – 60 let, muži nad 60 let, muži „buď fit“, ženy

Trať         :   1 okruh 3 150 m – st. žactvo, dorost, muži „buď fit“, ženy

2 okruhy 6 300 m – muži do 35 let, 35 – 50, 50 – 60, nad 60 let

– závod pro nejmenší děti na stadionu – tratě 150 a300 m

Startovné:    dobrovolné

Omezení startu: každý startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Závodí se za každého počasí – s výjimkou závodu pro nejmenší – na dráze – tam dle počasí a zdravotních rizik

Přihlášky :    na místě startu v závodní kanceláři do 10,20 hod.

Prezentace, měření času a vyhodnocení všech startujících – oficiální časomíra reg. ČAS

Ceny: věcné dle mocnosti sponzorů, pro první tři v každé kategorii, taktéž diplomy

Pravidla: závodí se dle pravidel Českého atletického svazu.

Doprava na místo startu: z Prahy s použitím MHD – z konečné st. Metra B Černý Most autobusem MHD č. 223, 296 – st. Jeřická, Sekeřická, vlakem – pro pražské i mimopražské – do stanice Horní Počernice – trať Praha – Masarykovo nádr., Vysočany, Čelákovice, Lysá n. L., Nymburk, Poděbrady, Kolín. Na nikoho nečekáme – zpoždění nebereme !

Činovníci závodu: Ivan Liška, zakladatel běhu, se svými dobrovolnými pomocníky, členy TJ Sokol Horní Počernice i dalšími tradičními pomocníky.

Běh je první sportovní akcí v hlavním městě Praze v novém roce 2016 a tedy i první sportovní akcí v evropské metropoli sportu Praze 2016 !!!