Novoroční výstup na Čekyňský kopec

Peší turistika

1. 1. 2016 Přerov Sdílet na Facebooku

25. ročník akce, která je určená pro širokou veřejnost a je hlavně vhodná pro rodiny s dětmi.

Start: místo i čas podle vlastní volby každého, rovněž tak i trasa
Průchozí cíl: PAMÁTNÍK „OBECNÍ OVOCNÉ SADY JOSEFA KNEJZLÍKA“, NA ŽERNOVÉ NAD PŘEROVSKOU ROKLÍ (Školní kopec)
Doba setkání: 1. 1. 2016 10.00 – 14.00 hodin
Akce je vhodná i pro děti a mládež (pod vedením dospělých) a rodiny s dětmi. Účastníci si vyberou trasu podle počasí, množství sněhu a svých schopností v zimním terénu. Podle povětrnostních podmínek lze uskutečnit přísun na místo setkání pěšky, na kole, na lyžích, na koloběžce, příp. i jiným způsobem. Z Předmostí je přes místo setkání vyznačena školní naučná stezka „Předmostím až do pravěku“.
Na místě samotném je občerstvení pro dospělé i pro děti a lze si opéci donesenou uzeninu.
Odměna: pamětní list, zvláštní razítko do vandrovní knížky, stisk pravice pořadatelů s novoročním přáním.
Turisté, kteří plní podmínky IVV, obdrží na požádání do svých průkazů denní razítko akce.
Účel akce: setkání turistů 1.den nového roku;
– pobyt na čerstvém vzduchu v novoroční přírodě;
– seznámení veřejnosti s památníkem a jeho okolím. Památník byl v roce 2003 upraven, o jeho okolí pečují žáci ZŠ v Předmostí.

Akce se uskutečňuje pro všechny turisty a zájemce o pobyt ve zdravé zimní přírodě na začátku nového roku.

Informace: Vladimír Wnuk, Bratrská 1093/28, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel. 721 487 988, 581 772 543;
Stanislav Dostál, Sokolská 2786/12, 750 02 Přerov,
tel. 720 675 313, 581 332 104,
e-mail: standa.dost@seznam.cz, web: www.stdostal.unas.cz.
Na vaši účast se těší a mnoho pěkných zážitků ze zimní novoroční přírody vám přejí pořadatelé.