Novoveský přespolák

Běh

1. 4. 2023 Ostrožská Nová Ves Sdílet na Facebooku

TJ Ostrožská Nová Ves, z.s.

Web: https://onv-canoe.cz/propozice-np

Od poloviny sedmdesátých let organizují rychlostní kanoisté v Ostrožské Nové Vsi závody v přespolním běhu, v němž se setkávají všechny věkové kategorie z různých sportovních odvětví i z řad široké veřejnosti s převahou dětí a mládeže. Od roku 2002 se součástí programu staly i dopolední soutěže v pádlování. Rovněž tato část programu je otevřena zájemcům z různých odvětví pádlovacích sportů. V roce 2021 byla navíc doplněna ještě soutěž ve šplhu. Podrobnosti včetně historických přehledů naleznete na internetových stránkách pořadatele: onv-canoe.cz.