Přátelské motivační Misogi

Karate

17. 12. 2022 Arnoltice Sdílet na Facebooku

Karatedó Steklý, z.s.

Web: http://www.karatestekly.cz

V přátelském motivačním misogi jde nejen o zdokonalení jednotlivých technik karate a všech pohybových dovedností a upevnění sportovního i bojového ducha, ale také o zlepšení fyzické kondice a psychické odolnosti cílových skupin. Smysluplné trávení volného času pomáhá dětem a mládeži odolávat nástrahám, které ženou jejich vrstevníky do náruče drogových a jiných závislostí. Účelem našich akcí je nejen zajistit přátelská setkání dětí a mládeže, ale pomoci vychovat děti a mladé lidi ke zdravému životnímu stylu, ke vzájemné úctě a toleranci a k odolnosti vůči nástrahám běžného života (např. drogám). V tomto smyslu lze projekt chápat i jako součást prevence proti těmto jevům.