Rekreační kopaná pro každého

Fotbal

4. 4. 2016 Praha Sdílet na Facebooku

Každoročně je zorganizováno minimálně 224 rekreačních utkání v termínu od 4. 4. 2016 do 16. 11. 2016 na území hl. města Prahy.

Rozdělení do jednotlivých skupin provede org. výbor v únoru 2016 po konání pravidelné členské schůze a pravidelně jej bude upravovat podle počtu oddílů, které se akce zúčastní. Oddíly jsou rozděleny do tabulek po min. 7 a max. 10 oddílech ve věkových kategoriích od 16 do 34 let a kategorii starších 35 let. Pokud bude větší zájem uvažujeme i o zavedení další kategorie nad 50 let věku. Po odehrání zápasů každého s každým 2x jsou kategorie vyhodnoceny a org. výbor předá všem umístěným na 1.-3.místě věcné ceny (poháry, míče atd..) Ostatní oddílům org. výbor poděkuje za účast na akci. Organizační výbor členům zajišťuje podporu při vyjednávání smluvních podmínek pronájmu hracích ploch a zajišťuje delegování hlavního rozhodčího na každé rekreační utkání. Spolek je sdružen pod hlavičkou PTU – Pražské tělovýchovné unie, která členům zajišťuje společné smluvní úrazové pojištění a další možnosti spolupráce se spolky obdobného charakteru sdružených v této organizaci.

Čím se odlišujeme fotbalových soutěží: Především je to rekreační sport, zábava a pohyb. Jednotlivá utkání se konají pouze ve všedních dnech mimo pátku, tak aby naši členové měli možnost trávit víkendy jinými aktivitami nebo s rodinou. Proto v našem spolku rádi sportují také významní fotbalisté a internacionálové fotbalové minulosti např. pan Michal Bílek. Další odlišností je také fakt, že v našem spolku nerozlišujeme zvlášť muže a ženy. Pravidelně hrají společně v oddílech a všem to přijde přirozené. Pánové jsou větší gentlemani a dámy nám často předvedou, že fotbal opravdu umí hrát jako muži.