Severskou chůzí letem Světem kolem Třeboně

Nordic walking

29. 7. 2017 Třeboň Sdílet na Facebooku

Nordic Walking je již osmé pokračování akcí na podporu nového, zdraví prospěšného sportu nordic walking, zdravého životního stylu a outdoorových aktivit. Jedná se o největší projekt v ČR tohoto druhu, který se opírá o novou sportovní aktivitu nordic walking. Akce jsou realizovány zejména v lesních lokalitách, lesoparcích a lokalitách určených k provozování sportů ve volné přírodě. Zvláštní důraz je kladen na šetrný přístup k přírodě, poznávání zajímavých přírodních lokalit a na úctu k našemu přírodnímu bohatství. Vycházíme z bohatých zkušeností při pořádání sportovně – společenských akcí – vycházek s nordic walking holemi. Jedná se o pokračování úspěšného projektu, který vznikl v r. 2009 a zahájen byl na jaře roku 2010 v Praze a následně je realizován ve všech regionech ČR. Hlavními cíli jsou propagace zdravého životního stylu, outdoorových sportů s důrazem na zdravotní prevenci populární, osvědčenou formou tzn. ve spojení s formátem events. Celý projekt je založen na základě nordic walkingu – Severské chůze s holemi, jako sportovní aktivity, kterou mohou provozovat všichni zájemci o aktivní a zdravý pohyb, bez věkového i sociálního rozdílu a do určité míry i zdravotního omezení. Tedy napříč populací, což je současný trend tzv. komunitního sportu.

Nordic Walking je pohybová aktivita resp. sport, jenž našel své uplatnění nejen jako doplňková mimosezónní tréninková metoda ve vrcholovém sportu, ale i v rámci fyzioterapeutické péče (tzv. terénních terapii) v lázeňských a zdravotnických zařízeních, kde je zdůrazňován léčebný charakter.

NW z hlediska zátěžových parametrů patří mezi účinné, ale současně šetrné formy zlepšování fyzické kondice a zdravotního stavu nejen u seniorů a lidí se zdravotním oslabením. Při správném provádění zaměstnává harmonicky až 90% pohybového aparátu, což kromě plavání není u žádného jiného sportu.

NW má charakter nesoutěžního sportu se společenským podtextem, umožňuje setkávání jedinců, kteří by se u jiné sportovní aktivity tak intenzivně nepotkávali, umožňuje společně sportovat celým rodinám od malých dětí až po seniory

Jedná se o nový rychle se rozvíjející sport, podporovaný zdravotnickou veřejností, který blahodárně působí na snižování nadváhy, na kardiovaskulární systém, pomáhá stimulovat vertebrogenní problémy (posilování svalstva v oblasti páteře), formování postavy a má celkové rehabilitační účinky.  Současně se jedná o jeden z nejméně finančně náročných sportů pro široké vrstvy a věkové skupiny.

Nordic Walking je sportovně – zdravotním a společenským projektem, zaměřeným na všechny věkové kategorie a odpovídá současným společenským požadavkům na neformálnost, časovou a finanční dostupnost a nezávislost, s ohledem na vysoký individuální přínos pro každého jedince.

Cílem projektu je popularizace nordic walkingu, nejen formálně, ale především praktickou výukou a osobní zkušeností všech účastníků .

Čerpáme z mnoha zkušeností z předchozích let, tento projekt organizujeme od roku 2009 ve spolupráci WT Concept s.r.o. a RVC Praha. Na všech akcích jsou účastníci motivováni jednak k další účasti na NW akcích, ale především k vlastní každodenní pohybové aktivitě.

Zaregistrovaným účastníkům jsou pravidelně zasílány informace a podněty, které mají za cíl průběžně aktivizovat k tělesnému cvičení a pohybu ve volné přírodě, lesích, lesoparcích atd. obecně.