Skalský sportovní den pro děti

Jiná sportovní odvětví

1. 10. 2023 Skály Sdílet na Facebooku

SPORTOVNÍ KLUB SKÁLY, z.s.

Web: http:// www.jck.cuscz.cz/pi

Akce je určena pro věkovou kategorii od 3 do 18 let. Účastníci si vyzkouší fotbálek, běh, hod míčkem, skok do dálky, přetahování lanem. V rámci dne je připravené občerstvení a na závěr vyhodnocení soutěže jsou připravené ceny. Této akce se pravidelně účastní i děti z místního dětského domova. Akce je otevřena pro širokou veřejnost.