Školička bruslení

Bruslení

6. 1. 2016 Tachov Sdílet na Facebooku

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A DĚTI I. ročníků ZŠ, bude probíhat již 4-tým rokem pro ZŠ od listopadu 2015 do února 2016 a  pro MŠ od ledna 2016 do února 2016 na Zimním stadionu v Tachově.

Školička bruslení pro MŠ  a ZŠ probíhá na Zimním stadionu v Tachově. Této Školičky se v loňském roce účastnilo cca. 180 dětí ze ZŠ Hornická, ZŠ Kostelní, ZŠ Zárečná a děti z MŠ Pošumavská, Sadová, Prokopa Velikého, z Plané u M.L. a v roce 2016 se nově zúčastní i MŠ z Lomu u Tachova.

Souhrnné informace o projektu:

Cíl: naučit děti další sportovní dovednosti – bruslení, naučit kolektivnímu chování, disciplíně, směrovat děti dále do sportovních oddílů.

Dětem zajišťujeme kvalitní brusle, profesionální trenéry na výuku bruslení.

Během výuky bruslení jsou pro děti připraveny překážkové dráhy různých stupňů obtížnosti, hry, soutěže a doprovodné akce k povzbuzení zájmu dětí o sport..

Na konci každého ročníku získává každé z dětí ocenění za úspěšné zvládnutí Školičky bruslení.

Termín pořádání projektu:

ZŠ – listopad 2015 – únor 2016 – jednou měsíčně – vždy středa

MŠ – leden 2016 – únor 2016 – jednou týdně – vždy úterý

Časový harmonogram:

¼ hodiny před začátkem výuky –   příchod dětí na zimní stadion, oblékání dětí do teplých oděvů, obouvání a kontrola bruslí

1 hodina – rozbruslení, hry, soutěže, pomoc dětem v začátcích bruslení osobní účastí

Všechny činnosti vycházejí vždy z potřeb jednotlivých dětí, zkušení trenéři přizpůsobují výuku a program složení dětí dle věku a schopnosti.

První hodiny Školičky bruslení slouží především k základnímu zvládnutí pohybu dětí na ledě. K dispozici jsou pomocná chodítka, která dětem pomáhají udržet stabilitu na ledě. Důležitou roli hrají  kvalitní brusle, které bezpečně chrání a pevně drží kotníky, čímž podporují správné držení těla. Brusle jsou dětem při výuce k dispozici přímo na zimním stadionu.

Po zvládnutí těchto základů bruslení již trenéři hokejového oddílu rozdělují děti podle stupně zvládnutí bruslení. S těmi nejšikovnějšími začínají hrát jednoduché hry např. rybičky, projíždění tunelem, zvládnutí jízdy na jedné noze, projíždění mezi kužely, hra na honěnou, vláček a různé dovednostní úkoly a soutěže. Ostatní děti pokračují v základní výuce a postupně přecházejí do skupiny „nejšikovnějších dětí“. Děti, kterým se stále nedaří základní výuku zvládnout,  nadále pokračují v základní výuce.

Přechodem dětí z mateřské školy do školy základní však výuka bruslení nekončí. Školička bruslení dále pokračuje  pro žáky I. tříd ZŠ, kde se děti dále v bruslení zdokonalují.

Školička bruslení má nepostradatelný význam pro další sportovní aktivity dětí.  Během dalších let, kdy děti navštěvují v rámci tělesné výchovy na ZŠ zimní stadion, odpadá starost o výuku bruslení, neboť všechny děti bez problémů bruslení zvládají.

Jakákoliv sportovní dovednost, kterou dítě ovládá, přispívá k jeho  rozvoji a rozhodně je daleko větší šance, že se dítě zapojí do některého ze sportovních oddílů.

V budoucnu tím lze předcházet negativním jevům dnešní doby (požívání návykových látek), neboť dítě, které je ke sportu vedeno a osvojí si základní pravidla všech sportů (aktivita,docházka, povinnost, kolektivní chování, odpovědnost), má daleko větší šanci těmto negativním jevům nepropadnout a svůj volný čas trávit ve sportovním kolektivu.