Sportovní den s Fotbalovou akademií Zlechov, z.s.

Cvičení pro děti

21. 10. 2022 Traplice Sdílet na Facebooku

Fotbalová akademie Zlechov z.s.

Web: http://www.fazlechov.cz

Sportovní den bude zaměřen na ukázku práce trenérů Fotbalové akademie Zlechov, která vede děti k vlastní cestě, zaměřené na celoživotní aktivní styl s využitím sportu jako prostředku ke zlepšování a upevňování zdraví. Do sportovního dne se aktivně zapojí děti MŠ a ZŠ Traplice, Košíky, Kudlovice a mládež z Jankovic. Osobně se zúčastní ukázek fotbalových,, gymnastických, koordinačních a kompenzačních cvičení. Dále se zapojí do průpravných a herních činností, zaměřených na fotbal, házenou, volejbal, tenis, gymnastiku a hry pro děti z MŠ. Vyvrcholením sportovního dne bude turnaj v minikopané a různé dovednostní soutěže.