Sportovní hry pro veřejnost TJ Kunčičky

Různé

18. 9. 2022 Slezská Ostrava Sdílet na Facebooku

TJ Kunčičky, spolek

Web: http://www.tjkuncicky.cz

TJ Kunčičky, spolek uspořádá také v roce 2022 ve svém sportovním areálu tradiční, již 8.ročník sportovních her. Jako vždy budeme
soutěžit v nohejbale, pétanque, tenisu. Pro zájemce bude také připraveno hřiště na minikopanou. V minulých ročnících se akce
zúčastnilo mnoho občanů nejen z řad obyvatelů Kunčiček ale také z širokého okolí. Soutěží se pravidelně účastní sportovci všech
věkových kategorií, od dětí, mládeže, dospělých až po seniory. Akce je určena pro veřejnost, kdy příchozí utvoří týmy, které se
utkají ve skupinách v jednotlivých soutěžích. Ve sportovním areálu bude připraveno pro účastníky posezení, kde se můžou
soutěžící občerstvit a odpočinout mezi soutěžemi. Na závěr proběhne vyhodnocení soutěží s oceněným nejlepších týmů, včetně
předání diplomů a věcných cen. Následně budou sportoviště a areál zdarma k dispozici účastníkům pro volnočasové aktivity. Po celou dobu budou členové TJ Kunčičky zajišťovat občerstvení a dobrou náladu.