Stašská 15 – 67. ročník

Běžky

9. 1. 2016 Stachy Sdílet na Facebooku

Datum konání:           09.01.2016

Místo závodu:            Lyžařský areál ČUS  Zadov – stadion

Pořadatel:                   SKI  Sokol Stachy

Kategorie:                              Ročník                                    Hoši/muži                   Dívky/ženy

Potěr                                      /09 a ml./                                                      200 m

Minižáci                                 /07-09/                                                           500 m

Žáci do 10ti let                     /05-06/                                                            1 km

Mladší žáci                            /03-04/                                                            2 km

Starší žáci                              /01-02/                                                            3 km

Mladší dorost                      /99-00/                                      7 km                                5 km

Starší dorost                       /97-98/                                   10 km                                 5 km

Dospělí/junioři                /96 a st./                                   15 km                                 5 km

Hobby                                  /96 a st./                                   10 km                                5 km

 

Všechny kategorie závodí klasickou technikou s hromadným startem, start první kategorie v 10:00

 

Podmínky účasti:  Registrovaní i neregistrovaní závodníci a závodnice-veřejný závod.

Do Krajského přeboru se počítají pouze závodníci a závodnice registrovaní v klubech Jč KSL.

Přihlášky: Přihlášky na závody se vyplňují a zasílají elektronicky e-mailem na sokolstachy@seznam.cz   nejpozději  08.01.2016 do 18:00.

V den závodu pouze neregistrovaní závodníci do 9:30 hod. v kanceláři závodu

Startovné: Dospělí a dorost platí startovné ve výši 50 Kč, žáci a děti startují zdarma.

Závodní kancelář:  LA Zadov – lyžařský stadion

Prezentace: V závodní kanceláři 09.01.2016  do 9:30 hod.

Výdej startovních čísel: V závodní kanceláři v den závodu od 8:30 do 9:30

Tratě: Závodí se na standardních homologovaných tratích v LA Zadov

Parkování: Ve dnech závodu na parkovišti u běžeckého areálu dle pokynů pořadatelů

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel lyžařských závodů v souladu se Soutěžním řádem ÚBD SLČR a jeho doplňků pro závodní období 2015/2016 a dle tohoto rozpisu závodu

Pojištění: Diváci se účastní na vlastní nebezpečí. Závodníci, činovníci, doprovod s platnou průkazkou SLČR jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou

Odvolání závodu: V případě špatných povětrnostních podmínek může být závod odložen, přeložen nebo zrušen. Případné odvolání závodu bude zveřejněno nejpozději 07.01.2016  na  http://www.skisokolstachy.cz