Tróbecká bludička 2019

Běh

23. 3. 2019 Troubky Sdílet na Facebooku

Běžecký a chodecký závod na 5 km večerními ulicemi obce Troubky. Trať lze absolvovat jako běžec nebo jako chodec, a to individuálně v kategorii senioři, muži, ženy, junioři, nebo jako tým – v týmu musí být min. 1 dítě mladší 12 let + 1 dospělý. Akce je určena pro všechny věkové kategorie. Každý účastník je povinen být vybaven čelovkou a reflexními prvky. Účastníkům je poskytnuto občerstvení a upomínkové předměty. Akce je pořádána jako součást oslav 100. výročí založení TJ Sokola Troubky.