Valašské sportovní hry

Atletika

25. 6. 2019 Valašské Meziříčí Sdílet na Facebooku

Sportovní klub mládeže Valašské Meziříčí z.s.

Web: http://valasskaolympiada.cz

Valašské sportovní hry jsou organizovány pro žáky základních škol z Valašského Meziříčí, přilehlého okolí a zahraničních družebních měst. Součástí her jsou soutěže v atletice, střelbě ze vzduchovky, kopané, basketbalu, beachvolejbalu a plavání. Cílem akce je aktivní zapojení co největšího počtu dětí do soutěží. Během soutěží se mají děti možnost setkat s významnými sportovci nejen z Valašska, ale také z českými olympioniky. Účastníci obdrží tričko s logem a nejlepší tři ve všech kategoriích a ve všech soutěžích medaile, poháry, diplomy a věcné ceny. Informace o akci naleznete na webových stránkách města Valašské Meziříčí a skmvalmez.cz