Vřesovský výšlap za krásami podzimu

Peší turistika

24. 9. 2016 Vřesovice Sdílet na Facebooku

Akce je určena pro muže i ženy všech věkových kategorií (děti, mládež, dospělé, seniory i zdravotně hendikepované občany). Historie akce: Tuto podzimní turistickou akci pořádá KČT Vřesovice pravidelně od roku 2002. Akce se koná za každého počasí a účastní se jí až 450 účastníků – pěších i cyklistů – z mnoha měst a obcí ČR i ze zahraničí. Značené turistické trasy vedou Mikroregionem Podchřibí a krásnou přírodou Chřibů. Akce se zúčastňují též významné osobnosti.

Na tuto akci je možno se přihlásit v den konání na startu vypsáním prezentačního lístku a zaplacením symbolického účastnického poplatku. V cíli akce obdrží úspěšní účastníci pamětní dárek a barevný diplom. Zvláštní odměnu (medaili, trofej a věcnou cenu) získají nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník a také nejpočetnější rodina na akci. Akce se započítává do naší soutěže O zlatého turistu 2012 – 2016.

Datum a čas: sobota 24. září 2016 od 8 do 17 hodin. Start a cíl v Hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích u Kyjova, okres Hodonín.

Prezentace je od 8 do 12 hodin, účastníci jsou povinni při pohybu po silnici dodržovat pravidla silničního provozu a v lese zachovávat klid a pořádek a dbát vlastní bezpečnosti. Každý účastník obdrží na startu mapku s popisem trasy.

Pro pěší jsou připraveny trasy 8, 12, 17 a 30 km a pro cyklisty 30 a 50 km. Délku trasy si účastníci volí sami podle svých schopností a zdravotního
stavu. Ukončení celé akce je v 17 hodin.