Jihlavské děti čeká baseballový den s Ježky

Baseball patří u nás k méně známým a sledovaným sportům, národním sportem je v Americe a Kanadě, velkou oblibu má také v Austrálii nebo Japonsku. Tato hra si však v posledních letech nachází čím dál větší oblibu také v České republice.

Ve čtvrtek 20. dubna se v areálu Základní školy Březinova Jihlavě v době od 8 do 18 hodin uskuteční jedna z originálních náborových akcí pro mládež nazvaná baseballový den s Ježky.

„V loňském roce se akce zúčastnilo 280 dětí. Letos čekáme účast mnohem vyšší. Předpokládáme, že dopoledne nás navštíví okolo 480 žáků, kteří přijdou v rámci spolupráce se základními školami. Odpoledne by navíc mohlo dorazit s rodiči dalších 150 malých zájemců,“ říká Martin Tulis, hlavní trenér baseballového klubu Ježci Jihlava.

Dopolední část zaplní v rozmezí 8–12 hodin baseballový turnaj základních škol. V průběhu turnaje si budou moci žáci vyzkoušet dovednostní soutěže, jako hod nebo odpal na přesnost. K vidění bude také ukázkový baseballový trénink dětí do devíti let a zájemci se mohou zapojit do otevřeného tréninku, kde se pod vedením trenérů budou moci stát baseballistou na zkoušku.

Odpolední program je určen pro širokou veřejnost – především však pro děti z 1. až 5. třídy a jejich rodiče. Baseballoví nadšenci si v rámci akčního programu vyzkouší, jak chutná tento týmový sport. Připraveny jsou pro ně další dovednostní aktivity v podobě hodu na přesnost, rychlost nebo vzdálenost, odpal míčku hozeného nadhazovacím strojem nebo zkouška catcherovské výstroje (catcher = chytač).

Vedení klubu také připravilo pro návštěvníky výstavku trofejí dosavadních úspěchů jihlavského baseballového týmu.