Projekt ČUS Sportuj s námi – recept na pohyb v každém regionu

Česká unie sportu připravila pro rok 2014 projekt na podporu sportování široké veřejnosti pod názvem ČUS SPORTUJ S NÁMI. Cílem je motivovat lidi k aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v mnohých, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů. Ukazuje, že sportování je zábavné, přínosné, poučné a přitažlivé pro každou věkovou skupinu a má pozitivní dopad pro fyzické i duševní zdraví lidí. Zároveň podporuje prohlubování sociálních kontaktů, morální hodnoty a silnou vůli člověka a vede k žádoucímu začleňování jedinců do společnosti. Na seznamu akcí jsou pečlivě vybrané sportovní události členských sportovních klubů a tělovýchovných jednot, národních sportovních svazů a partnerských sportovních organizací.

„Chceme tímto projektem zvednout děti a dospělé od televizí a počítačů a motivovat je k zapojení do sportovních aktivit a to nejen soutěžních jednorázových podobách, ale máme cíl je v rámci náborových akcí získat pro každodenní sportování, aby aktivně trávili svůj volný čas. Je potřeba společnost motivovat ke zdravému životnímu stylu, protože následky nedostatku pohybu a sportu jsou varující. Kromě velkých zdravotních problémů jde o závažné, sociálně nežádoucí a patologické jevy. Našim cílem je prostřednictvím projektu také zviditelnit práci dobrovolných trenérů, organizátorů a funkcionářů ve sportovním prostředí,“ vysvětluje záměry České unie sportu předseda Miroslava Jansta.

„Projekt obsahuje škálu soutěží, závodů, meetingů, memoriálů, utkání a dalších sportovních akcí, které svým rozsahem, dopadem a významem přesahují úzce lokální význam a je do nich zapojena sportovní veřejnost i diváci,“ popisuje akce zapojené v projektu generální sekretář České unie sportu Jan Boháč. „Do projektu jsou zařazeny ty akce, které prošly náročným sítem výběru s řadou kritérií.  Jedná se převážně o akce v regionech, různého sportovního zaměření. Jsou to jak podniky, které probíhají každoročně a mají ověřenou tradici, známou sportovní a společenskou úroveň, tak i akce, které takový potenciál teprve rozvíjejí.  Důležití jsou samozřejmě  i diváci, dodávají sportu tu správnou atmosféru. Čím více diváků začne sportovat s námi, tím lépe.“

„Jako síťový dopravce dokážeme přepravit účastníky sportovních akcí prakticky kamkoliv v republice. Spolupráci s Českou unií sportu proto vnímáme jako obchodní příležitost. Šanci získat nové cestující a motivovat ty stávající k častějšímu využívání veřejné dopravy,“ říká předseda Představenstva ČD, a.s., Daniel Kurucz a dodává: „Sportovcům i fanouškům nabízíme výhodné jízdné, třeba jízdenky pro skupiny nebo pro rodiny s dětmi. Chystáme věrnostní program pro pravidelné účastníky akcí projektu Sportuj s námi, kteří budou využívat naše služby. Dalším bonusem pro cestující ČD může být u vybraných akcí sleva na startovném a podobně. V rámci spolupráce s Českou unií sportu budeme aktivně nabízet také naši In Kartu.“  Podle Daniela Kurucze je ale důležité i to, že jako národní dopravce podpoří České dráhy život v obcích a v regionech, kde zajišťují v rámci objednávky krajů dopravní obslužnost.

Miroslav Jansta je novou formou spolupráce s ČD velmi potěšen: „Je skvělé, že státní firma jde příkladem jiným společnostem v široké podpoře téměř stovky akcí, které se konají po celé republice. Pro sportovní prostředí je to dobrá zpráva a znamená další zásadní krok ke zlepšení aktivit směrem k široké veřejnosti.

Do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI je v roce 2014 zapojeno 180 vybraných sportovních klubů, tělovýchovných jednot a jejich sportovních akcí. Každoročně se do akcí může zapojit 150 000 až 200 000 sportovních příznivců.

Patrony projektu jsou olympijští vítězové Eva Samková a Jaroslav Kulhavý a muž mnoha tváří a nadšený sportovec Jakub Kohák.

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí, + 420 602 231 674, ticha@cuscz.cz