Projekt ČUS Sportuj s námi v roce 2019 zapojil 209 000 účastníků – víc než polovinu tvořila mládež

Vážení sportovní přátelé, milí příznivci projektu ČUS Sportuj s námi! Řečeno sportovní terminologií – zase nás letos, stejně jako ve všech minulých letech, ten vykutálený čas dohonil a postavil před nás břímě či radost (nehodící se škrtněte!) v podobě Vánoc, konce roku i nového letopočtu. Na jeho obhajobu budiž řečeno, že je sice neúprosný, ale zato ke všem spravedlivý.

Také projekt ČUS Sportuj s námi má za sebou další, už šestý rok své existence. Za to, že proběhl po všech stránkách úspěšně a těšil se opět velkému zájmu veřejnosti, musíme poděkovat především vám – aktivním či rekreačním sportovcům všech věkových kategorií i výkonnostních úrovní, trenérům, rodičům, sportovním funkcionářům a samozřejmě také organizátorům jednotlivých akcí. Mimochodem, v roce 2019 se jich uskutečnilo 512 ve dvaašedesáti druzích sportu po celé České republice!

ČUS Sportuj s námi je stěžejním projektem České unie sportu, jejím hlavním marketingovým produktem a dosud nejrozsáhlejší kampaní podporující sportovní a pohybové aktivity od zájemců nejútlejšího věku až po ctihodné kmety. Jsme rádi, že jsme mohli jeho prostřednictvím nabídnout ve všech regionech atraktivní závody, turnaje, běhy, turistické pochody či náborové akce určené především mladé generaci. Alespoň do jedné ze soutěží se v tomto roce zapojilo 209 000 účastníků – a obzvláště máme radost z toho, že plných 117 000 z nich byli předškoláci, žáci a dorostenci od dvou do osmnácti let. Zvednout děti a mládež od televizorů, tabletů či počítačů a přivést je na sportoviště nebo do přírody byl totiž jeden ze základních cílů tohoto projektu.

I příští rok bude projekt ČUS Sportuj s námi věrným společníkem všech, kdo berou aktivní pohyb jako nedílnou součást životního stylu, příjemné i užitečné zpestření volného času a zejména jako zábavu. Právě v předvánočním a vánočním čase vrcholí přípravy na nový ročník 2020, jehož kalendář opět zaplní pět stovek zajímavých a inspirativních soutěží.

Ještě jednou od nás přijměte poděkování za aktivní účast v projektu ČUS Sportuj s námi a jeho podporu. Užijte si krásné vánoční svátky, dárky od nejbližších, štěstí a pohodu. Nezapomeňte však při tom ani na sport a pohyb. Příprava se bude určitě hodit, protože od ledna 2020 Vás už opět čekáme na startu některé z akcí!

Organizátoři projektu ČUS Sportuj s námi