Rio Botičo – dobrodružná plavba pražskými meandry, peřejemi i tunely

Pouze jedinkrát v roce mají vodáci unikátní příležitost splout pražský potok Botič. Loni se jeho korytem vydalo přes 800 účastníků na 600 plavidlech nejrůznějších typů. Také letos, při 33. ročníku, který se uskuteční v neděli 22. října, očekávají organizátoři z Oddílu vodní turistiky TJ Kotva Braník a vodácké půjčovny Dronte podobný zájem. Ačkoliv to možná na první pohled nevypadá, absolvovat Rio Botičo je poměrně náročným a hodně adrenalinovým výkonem.

Více než třináctikilometrová trasa začíná na hrázi přehrady v Hostivaři a končí na soutoku Botiče s Vltavou pod železničním mostem na Výtoni. Potok lze splout na kajaku, kanoi nebo nafukovacím člunu v rámci vypouštění vody z Hostivařské přehrady do koryta Botiče. Průměrný průtok pod přehradou činí 0,35 m3.s-1, kdežto při Rio Botičo je zvýšený až na 4 m3.s-1. Důvodem je snižování provozní hladiny na přehradě z letního stavu na zimní.

Botič je zpočátku roztomilý potůček se zajímavými meandry, drobnými peřejkami a občasným roštím. Zhruba v polovině – pod Záběhlickým jezem – začíná jeho regulovaný tok, takže aktéři narazí na nízko položené lávky a mostky, na několik jezů či tunelů. V letošním roce byla trasa na Botiči rozšířena o nový úsek pod Kozinovým náměstím, který prošel před časem úpravou břehů i koryta. Závěrečný tunel s ústím do Vltavy měří kolem sedmi set padesáti metrů a je v něm úplná tma. Proto také kanoisté, kajakáři i rafťáci vyjíždějí s přilbami na hlavách a připravenými čelovkami. Nezávodí se, neboť cílem je především symbolické loučení s vodáckou sezonou.

Mimochodem – voda v Botiči je v posledních letech opravdu čistá. V roce 2011 totiž nechal pražský magistrát odbahnit dno přehradního jezera v Hostivaři a vyvézt odtud 198 tisíc kubíků bahna. Teď už z něj při navýšeném množství vody nevytéká černá, bahnitá a páchnoucí tekutina, se kterou se vodáci museli vypořádávat v dřívějších ročnících. Z koryta Botiče se také nabízí zcela jiný pohled na podzimem zbarvené hlavní město.

Na začátku akce čeká v 9 hodin všechny vodáky nejprve důležitý výklad tratě. První startovní vlna se vydá na trať v 9,30 hodin, druhá o hodinu později. Pořadatelé budou vybírat startovné ve výši dvaceti korun za jeden list použitého pádla.

Na místo startu lze nejblíže dojet autem na panelovou silnici K jezeru a odtud odnést lodě pěšky.